Agile – coraz częściej słyszymy o agilowych firmach, o agilowych blogach, czy filmach i zastanawiamy się nad tym, czym jest to popularne w mediach buzz word. Agile to innowacyjny sposób pracy, który nie ma ram, natomiast jest poddany wartościom opisanym w Manifeście agile. Pomimo tego, że deklaracja, która powstała piętnaście lat temu jest ściśle związana z pracą nad wytwarzaniem oprogramowania, jej przesłanie jest uniwersalne.

W przesłaniu tym ważne jest, by w trakcie pracy być bardziej otwartym na drugą osobę i interakcje z nią, niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę współpracownika, czy klienta. Zatem ludzie i komunikacja między nimi jest ważniejsza, niż procesy i narzędzia. Kolejnym istotnym punktem manifestu jest dbałość o oprogramowanie, o jego sprawność i przydatność, zamiast skupianie się całkowicie na dokumentacji.

Bo Klient jest ważny

Program powinien być więc dostosowany do aktualnych potrzeb użytkowników tak, aby klient był w pełni zadowolony z dostarczonego mu rozwiązania. Nie da się więc uniknąć działań, które mają na celu badanie przydatności technologii i reagowania na zmiany tak w potrzebach i oczekiwaniach klienta, jak i na rynku.

Bardzo istotnym elementem bycia agile jest dbałość o relacje z klientem, a nawet o współpracę z nim, zamiast sprowadzania rozmowy do negocjacji umowy. I, co najważniejsze, to to, by mieć świadomość, że oprogramowanie robocze jest miarą postępu. Chodzi więc o to, by po przeprowadzanych testach móc zaoferować klientowi coś lepszego, spersonalizowanego i godnego jego uwagi.

Metodologia w pigułce

Agile jest więc swego rodzaju metodologią, opierającą się na przyjęciu określonego cyklu, który składa się z budowania, pomiaru i wyciągania odpowiednich wniosków. W przedsiębiorstwie agile nie ma hierarchii, podziałów i wyścigu szczurów – jest natomiast praca zespołowa i dążenie każdej jednostki do tego, by dany projekt zakończył się sukcesem.

To, co wyróżnia podejście agile to z pewnością filozofia małych kroków. Produkt może się rozwijać poprzez ciągłe prowadzenie eksperymentów, testów, by mieć pewność, że poszczególne elementy zdają egzamin. W przypadku kiedy dana firma odbiera pozytywne sygnały względem artykułu, który pojawił się na rynku, zarówno produkt, jak i przedsiębiorstwo mogą być skalowane.

To, co jeszcze jest charakterystyczne dla prowadzenia biznesu w myśl bycia agile, to samo-zarządzanie. Jest to stosowane zawsze wtedy, gdy takie rozwiązanie jest możliwe. W takim przedsiębiorstwie, które funkcjonuje w oparciu o zasady agile, zespoły liczą po kilkanaście osób, wyróżniając się elastycznością, kooperacją i efektywnością.