Koronawirus sprawił, że większość pracodawców, którym specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwoliła, dostosowali swoje procesy tak…