SCRUM - pierwsze kroki w projekcie

Co zrobić, aby poprawić efektywność pracy z projektem? Jak dobrze zaplanować działania i uniknąć chaosu, nawet jeśli nie wszystko pójdzie zgodnie z planem? Wypróbuj SCRUM, to rozwiązanie nie tylko dla programistów. 

Każdy projekt można przeprowadzić sprawniej i z lepszym wynikiem, udowadniają to praktycy SCRUM. Nie ma znaczenia czy projektujesz aplikacje czy prowadzisz kampanię marketingową, z odpowiednim podejściem do tematu możesz zrobić to szybciej, taniej i z większym zyskiem.

Co to jest SCRUM?

SCRUM to metodyka pracy z projektem. U jej podstaw leży założenie, że może być przydatna przy każdym przedsięwzięciu. Klientowi pozwala na jasne wyrażanie swoich potrzeb, Twojej firmie zaspokoić je w najlepszy z możliwych sposobów. W tej metodzie zarządzania projektami ważna jest elastyczność i przenikanie się ról uczestników tak, by cały proces przebiegał sprawnie. 

SCRUM to metodyka oparta na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Dzięki przejrzystości łatwiej dostrzec problematyczne etapy, inspekcja to proces, którego celem jest znalezienie rozwiązań, natomiast adaptacja to wprowadzenie niezbędnych zmian – powierzenie nowych ról czy sięganie po inne narzędzia do wykonania zadania.

SCRUM - zarządzenie projektem

Projekt z podziałem na role, czyli kto jest kim w metodyce SCRUM?

Aby działania projektowe odbywały się tak zwinnie, jak się tego spodziewamy, konieczne jest wyznaczenie co najmniej dwóch ról: SCRUM Mastera i Projekt Ownera. Jeśli to możliwe zbieramy również zespół specjalistów z różnych dziedzin. W tym miejscu jednak warto zaznaczyć, że SCRUM świetnie sprawdza się również do działań freelancerskich i współpracy działalność jednoosobowa – klient. 

Kto jest kim w SCRUM:

SCRUM Master – jak sama nazwa wskazuje to swego rodzaju mistrz ceremonii. To on czuwa nad przebiegiem prac i usuwaniem ewentualnych przeszkód, deleguje role w zespole i zmienia je gdy zachodzi taka potrzeba. Ale uwaga – SCRUM Master nie zarządza zespołem – on zarządza procesem. 

Project Owner – może to być przedstawiciel klienta lub działu zlecającego produkcję. Jego zadaniem jest stworzenie wizji gotowego produktu i zarządzanie budżetem. Idealnie jeśli jest to osoba, która doskonale zna branżę i specyfikę produktu. 

SCRUM Team – to wszyscy uczestnicy projektu również PO i SM.

Jak wygląda proces SCRUM?

Przejrzystość prac w SCRUM-ie opiera się głównie na tym, że prace podzielone są na konkretne etapy tzw. sprinty. Każdy z nich jest ograniczony czasowo, więc po ukończeniu każdego z nich Project Owner ma kontrolę nad postępem prac. Jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, można szybko reagować. Takie skrupulatne planowanie przynosi wymierne efekty po stronie klienta, ale też pomaga planować pracę wykonawców. PO na podstawie Backlogu Produktu, czyli listy potrzeb może dokładnie dostosować finansowanie do priorytetów. 

Jasno określone cele to podstawa tej metodyki – Product Goal czyli Cel Produktu chroni przed skupieniem się na istotnych aspektach procesu, z pominięciem kluczowych potrzeb klientów. Proces pracy nad projektem jest skrupulatnie zaplanowany, czas podzielony na sprinty, a w każdym z nich margines na poprawki i zmiany. Kluczowe jest to, że plan prac tworzony jest przez członków zespołu. Dlatego terminy są realne, a wszelkie ewentualne problemy i opóźnienia wzięte pod uwagę.

Kto może wykorzystać SCRUM w biznesie?

Metodykę SCRUM można zaimplementować w praktycznie każdej działalności. Od produkcji po działania marketingowe i handlowe. Ponieważ jest to sposób na lepszą i bardziej wydajną współpracę na linii produkcja – klient. Pozwala uniknąć problemów z terminowością – klient ma pełną kontrolę nad postępem prac. 

Z drugiej strony wykonawca może obserwować reakcje zleceniodawcy i konsultować z nim ewentualne modyfikacje. Taka specyfika pracy pozwala uniknąć problemów po obu stronach. Rozplanowanie wszystkich etapów projektu pozwala dopasować również budżet, a to nie jest bez znaczenia dla powodzenia przedsięwzięcia. Mamy bowiem pewność, że środki pozwolą osiągnąć cel i nie zabraknie ich na najważniejszych etapach pracy.